Tıp Akademisi Admissions Tesleri

İngiltere Tıp Akademisi Admissions Testi

UK Tıp Başvuru Sınavları (UKCAT)

UKCAT, İngiltere’deki bazı tıp ve dişçi okullarının seçim sürecinin bir bölümüdür. Online yapılan bu sınav, zihinsel yetenekleri, tutmları, kritik düşünmeyi ve mantıksal çıkarımları değerlendirir. Sınav, dört muhakeme testi ve bir durum analizi testi içermektedir.

- Verbal reasoning: Sözlü muhakeme: yazılı bilgiler ışığında mantıksal düşünmeyi ve sonuçlandırma yetisini değerlendirir: 21 dakika sürer, 11 pasaj içinden 44 soru içerir.

- Quantitative reasoning: Sayısal muhakeme: rakamsal problemleri çözme yetisini değerlendirir: 24 dakika sürer, 9 tablo, şema, grapfik vb ve bunlar üstünden 36 soru içerir.

- Abstract reasoning: Soyut muhakeme: yakın ve farklı düşünme yetisiyle ilişki çıkarım yeteneğini değerlendirir: 13 dakika ve 55 soru içerir..

- Decision analysis: Karar analizi: çeşitli biçimlerdeki bilgiyi yorumlama, çıkarım yapma ve uygun cevaplama yetisini değerlendirir: 32 dakika sürer, bilgiiçeren bir senaryo ve 28 soru içerir (basit hesaplama makinası temin edilir)

- Situational judgement: Durum analizi: durum dahilindeki cevaplarınızı, tıbbi etik anlayışınızı ölçer: 27 dakika sürer, 20 senaryo üstünden 67 soru içerir.

Sınav, yerel sınav merkezinizde gerçekleşir ve her altkonu için test şeklindedir. Geçmiş sorular bulunmasa da örnek sorular UKCAT’ın websitesinde verilmektedir. Aşağıdaki üniversitelere başburan adaylar UKCAT sınavına girebilirler:

Biomedikal Admissions Testi (BMAT)

BMAT, İngiltere’nin hekimlik ve veteriner hekimlik, dişçilik ve biomedikal bilim bölümlerine başvuran adaylar için bir giriş sınavıdır. Sınav 2 saat sürer ve 3 bölüme ayrılır:

- Eğilim ve yetenekler: problem çözümü, argümanların kavranışı data analizi ve anlam çıkarma yetisini ölçer.

- Bilimsel bilgi ve uygulama: okulda öğrenilen, tipik 16 yaş bilim ve matematik bilgisini uygulama yetisini ölçer ( örneğin; ingiltere’deki GCSE ve dünya genelindeki IGCSE )

- Yazılı: fikirleri seçme, geliştirme ve organize etme, yazılı olarak kısa ve etkileyici şekilde ifade etme yetisini ölçer.

İngiltere’de tıp eğitimi almak için başvurun

Tıp okulları başvuru sınavları hakkında daha çok bilgi almak istiyorsanız, bugün ücretsiz danışmanlık hizmetimizden yararlanın. Tıp Servisimiz ile bir İngiliz tıp üniversitesine kabul edilmeniz için sizi hazırlayalım.

Studying in the UK

  There are currently no study guide

  There are currently no study guide

  There are currently no study guide

SI-UK's service is fast, reliable and efficient. My consultant improved my chances of getting into a top university.

Carla TerminiInternational Business Economics at City University

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool