Satış Hükümleri ve Koşulları

www.studyin-uk.com adresimizin satış şartları ve koşulları belirtilmektedir.

1 TANIMLAR

1.1 “Alıcı” kelimesi tedarikçiden mal veya hizmet satın alan kişi veya kuruluşu temsil etmektedir;

1.2 "Tüketici" Unfair Contract Terms Act 1977’nin 12. Maddesinde belirtilen anlama gelmektedir;

1.3 "Sözleşme" alıcı ve tedarikçi arasında belirtilmiş olan hüküm ve koşulları içeren sözleşmeyi ifade etmektedir;

1.4 "Hizmetler" alıcının tedarikçiden almayı kabul ettiği hizmetleri ifade etmektedir;

1.5 "Tedarikçi" Studyin-uk.com' un sahibi olduğu ve işlettiği SI-UK London Ltd. anlamına gelir;

1.6 "Hükümler ve Koşullar" sözleşmede tedarikçi tarafından belirtilmiş olan alıcının da kabul etmiş olduğu özel hüküm ve koşulları belirtir;

1.7 "Web site" ile Studyin-uk.com ifade edilmektedir.

2 KOŞULLAR

2.1 Bu hüküm ve koşullarda belirtilen hiçbir madde alıcının tüketici olarak kullanabileceği yasal haklarına engel teşkil etmez.

2.2 Bu hüküm ve koşullar tedarikçi tarafından alıcılara satılan hizmetler için düzenlenmiş bütün sözleşmelere uygulanır ve alıcıya gönderilen belgeleri de kapsamaktadır.

2.3 Hizmetlerin teslimi, alıcının bu hüküm ve koşulları kabul etmiş olduğunun kesin kanıtı olarak kabul edilecektir.

2.4 Bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik (her iki taraf anlaşmış olsa bile) tedarikçi tarafından yazılı bir şekilde belirtilmedikçe uygulanılamaz.

2.5 Hizmetlerin sağlanmasında uygulanan özel koşullar, sözleşme takviminde belirtilmiştir.

2.6 Herhangi bir şikayet olması halinde madde 1.5’de belirtilen adrese bildirilmesi gerekmektedir.

3 SİPARİŞLER

3.1 Tüm siparişler alıcı tarafından hüküm ve koşullara uygun şekilde hizmet satın almaya yönelik teklif olarak kabul edilecektir. Tedarikçi firma neden belirtmeksizin bu teklifleri kabul etmeme hakkına sahiptir.

3.2 Web sitesinden sipariş verilirken alıcının izlemesi gereken adımlar ayrıntılı bir şekilde web sitemizin ilgili sayfalarında belirtilmiştir.

4 FİYATLAR VE ÖDEMELER

4.1 Hizmetlerimizin ücretleri web sitemizde belirtilmiştir. Ücretlerimize KDV dahildir.

4.2 Toplam satın alma ücreti KDV dahil edilerek sipariş onaylanmadan önce alışveriş sepetinizde görünecektir.

4.3 Sipariş alındıktan sonra tedarikçi ayrıntıları e-mail yoluyla teyit edecektir. Açıklama ve fiyatın yanı sıra tüketicinin işlemi iptal etme hakları da burada bildirilmektedir.

4.4 Ödemenin yapılamaması durumunda tedarikçi hizmetin sağlanmasını geciktirme veya durdurma hakkına sahiptir.

5 SERVİS PERFORMANSI

5.1 Tedarikçi ödemeyi aldıktan sonra hizmetleri gerçekleştirmeye başlar.

5.2 Tedarikçi hizmetleri olabildiğince düzgün ve özenli şekilde yerine getirecektir. Bununla birlikte uygun koşullar sağlanırsa herhangi bir verinin eksiksiz, doğru, güvenli ve tam tarihinde teslim edecektir. Tedarikçi uygun koşullar olmaması durumunda bir garanti verememektedir

5.3 SI-UK hizmetleri, ödeme bittikten sonra başlayacak ve madde 5.4 ve madde 5.5 uyarınca feshedilmedikçe devam edecektir.

5.4 Tedarikçi bu sözleşmeyi herhangi bir zamanda herhangi bir nedenden 30 gün önceden yazılı olarak bildirerek fesih etme hakkına sahiptir. Eğer alınmamış hizmetin parası ödenmişse geri iade edilir. Alınmış ama ödenmemiş hizmetler de faturalandırılır.

5.5 Alıcı bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse tedarikçi sözleşmeyi yazılı olarak askıya aldığını belirtme hakkına sahiptir. Eğer önceden ödenmiş bir ücret varsa bu durumda ücretler iade edilmeyecektir

6 TEDARİKÇİNİN HAKLARI

6.1 Tedarikçi web sitesindeki fiyatları belirli aralıklarla periyodik olarak güncelleme hakkını saklı tutar. Bu periodlarda net tarihlerle garanti edilemez. Tedarikçi alıcının satın alımı anında fiyatların doğru olması için gerekli özeni gösterecektir.

6.2 Tedarikçi istediği hizmeti istediği zaman web sitesinden kaldırma hakkına sahiptir.

6.3 Tedarikçi web sitesindeki herhangi bir hizmeti çıkarma işlemiyle ilgili veya siparişi işlemeyi reddetmeyle ilgili olarak sorumlu tutulamaz.

7 REŞİTLİK

7.1 Hizmetler sadece belirli yaşlardaki alıcılara satılabilir durumunda ise alıcıların sipariş anında hizmeti almak için yasal yaşta olup olmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.

7.2 Tedarikçi alıcının yasalarca belirlenmiş yaşta olmadığını öğrenirse siparişi haber vermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

8 SINIRLI SORUMLULUK

8.1 Tüketicinin bu satış hükümleri ve koşullarına uymaması durumunda alıcının zararlarını sözleşmede belirtilen meblağı aşmayacak sınırda tazminat ödemesi öngörülmüştür. Tedarikçinin ilgisi olmayan dolaylı veya direkt yoldan mal ve hizmetin zarar görmesi halinde kayıp veya zararlardan tedarikçi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9 VAZGEÇME

Bu sözleşmede belirtilen hak ve koşulların herhangi birinin yerine getirilmesinden tedarikçinin feragat etmesi halinde gelecekteki hakları da etkilenecektir.

10 MÜCBİR SEBEP

Tedarikçi mücbir sebep halinde hizmetlerin tesliminde makul ölçüde bir esnetme uygulayabilir. Bunlar doğal afetler, savaş, grevler, yangın, kaza, iletişim eksikliği (yanlış bilgilendirilme), telekomünikasyon sistemlerinin bozulması, hammadde yetersizliği ve mal temin edilememesi gibi durumlardır..

11 İLİŞİĞİN KESİLMESİ

Eğer bu hüküm ve koşulların herhangi biri yasalar gereği yetkili mahkeme tarafından yasadışı veya uygulanamaz ilan edilir ve iptal edilirse o madde ortadan kalkar yetkili mahkemenin kararları uygulanır.

12 SATIŞ HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Tedarikçi herhangi bir zamanda bu hüküm ve koşulları değiştirme hakkına sahiptir. Ancak bu hak daha önceden alımı tamamlanmış mal ve hizmetleri kapsamamaktadır.

13 YASA VE YARGI YETKİSİNİN DÜZENLENMESİ

Bu hükümler ve koşullar İngiliz Yasalarına göre düzenlenmiş olup yine İngiliz yargı sistemince nihai kararlara kavuşturulabilir.

 

Studying in the UK

  There are currently no study guide

  There are currently no study guide

  There are currently no study guide

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Catherine Paulus Business Management BSc, King’s College London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • University of Leeds
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen